Welkom

Door kwetsbare samenleving, site kans op calamiteiten groter

Door de in snelvaart groeiende maatschappelijke, technologische en biologische ontwikkelingen, is onze huidige samenleving kwetsbaar geworden. Niet alleen kwetsbaar voor de traditionele rampen, maar ook voor diverse typen rellen en crises. Van de overheid wordt verwacht dat zij zich op een adequate en gedegen wijze voorbereidt op de geïnventariseerde risico’s en mogelijke crises. Door deze gedegen voorbereiding is de overheid in staat om snel en efficiënte hulp te bieden, waardoor de gevolgen van een crisis voor personen, dieren en/of goederen zoveel mogelijk beperkt blijven. Deze getroffen voorbereidingen worden vastgelegd in het Crisisbeheersingsplan.

Catering op locatie van essentieel belang

Een van de deelprocessen uit het crisisbeheersingsplan is het opvangen en verzorgen van de personen d.m.v. materiële verzorging en het ter plaatse verzorgen van de catering voor deze personen.Om deze zorg voor de gemeenten uit handen te nemen, heeft Bram Stolk Calamiteitencatering een “24/7 service” ontwikkeld, zodat de gemeenten 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gewaarborgd zijn van het verzorgen van catering e.d. op het moment dat er zich een crisis of ramp voordoet.

Omdat elke gemeente haar crisisbeheersingsplan anders invult en ook de grootte van de gemeenten nogal verschillen, hebben wij verschillende abonnementen ontwikkeld voor het uit handen nemen van de verzorging van catering e.d. tijdens een calamiteit.