Home / Catering 24/7

Catering 24/7

Calamiteitencatering 24/7

Een van de deelplannen van het Crisisbeheersingsplan is het “opvangen en verzorgen” van inwoners en betrokkenen bij en tijdens een calamiteit. Omdat dit deelplan, net als de andere deelplannen, een belangrijk onderdeel is van het plan, maar in de praktijk niet vaak als beleid is “ingebed”, heeft Bram Stolk Calamiteitencatering een abonnement ontwikkeld dat als beleid (d.m.v. de verzekering en het contract) geïmplementeerd kan worden in het Crisisbeheersingsplan.

Hoe werkt het abonnement?

Elke gemeente sluit een “verzekering” af voor het maximaal aantal personen dat men verwacht te moeten “opvangen en verzorgen” bij een calamiteit. De gemeente betaalt hiervoor, per verzekerde, een bedrag per jaar. Bram Stolk Foodservice geeft hiervoor de garantie (d.m.v. het contract) dat de gemeente gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gebruik kan maken van de producten, de diensten en gemaakte afspraken die horen bij de drie verschillende abonnementen.

Werkwijze Bram Stolk Calamiteitencatering bij Calamiteit:

  • De gemeente neemt, met de vastgelegde telefoonnummers, contact op met Bram Stolk Calamiteitencatering en geeft aan dat er een calamiteit plaatsvindt in de gemeente, waarbij personen moeten worden “opgevangen en verzorgd”.
  • De gemeente geeft aan om hoeveel personen het gaat, op welke locatie de opvang plaatsvindt en aan welke producten en diensten men behoefte heeft.
  • Bram Stolk Calamiteitencatering zorgt vervolgens dat er minimaal één medewerker naar de plaats van de opvang gaat om te zorgen dat de gewenste catering wordt verzorgd. Deze medewerker blijft bij de calamiteit aanwezig tot de gemeente aangeeft dat de dienstverlening niet meer noodzakelijk is.
  • Bram Stolk Calamiteitencatering zorgt ervoor dat, indien de catering langer gewenst blijkt te zijn dan vooraf ingeschat, de opgevangen mensen gedurende de calamiteit altijd verzorgd worden. Dit kan ook om verzorging gaan van catering bij calamiteiten die meerdere dagen duren.